Ikona sylwetek

Dla kogo?

Zakłady pracy chronionej oraz byłe zakłady pracy chronionej.

Książki ZPChr. Jedna z książek jest otwarta na stronie z ustawami.

Zakres szkolenia

Analiza za i przeciw - porównanie praw i obowiązków na otwartym i chronionym rynku pracy.

Procedury rezygnacji ze statusu ZPChr.

Zasady wydatkowania ZFRON po utracie statusu ZPChr.

Przygotowanie do audytu KAS po utracie statusu ZPChr.

Obowiązki sprawozdawcze po utracie statusu ZPChr.

Ubieganie się o dofinansowanie z PFRON i inne instrumenty wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych po utracie statusu ZPChr.

Ikona portfela

Koszt szkolenia

500 zł netto / os. +23% VAT
dla Klientów OBPON przy zapisie do 15.09.2023 r.
Cena regularna: 600 zł.

650 zł netto / os. +23% VAT
dla pozostałych Klientów przy zapisie do 15.09.2023 r.
Cena regularna: 750 zł.

Prowadząca

Wizerunek Małgorzaty Tylewicz-Piwnik.png

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Dyrektor ds. prawnych w OBPON Sp. z o.o. Sp.k., Wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG.

Prawnik z 15-letnim doświadczeniem w obsłudze firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz współpracując bezpośrednio z pracodawcami, dzięki czemu umiejętnie łączy znajomość przepisów prawa z praktycznym podejściem do rozwiązywania problemów.

Ikona sylwetek

Koszt szkolenia można pokryć ze środków ZFRON

Firma posiadająca status zakładu pracy chronionej wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniu może pokryć ze środków ZFRON.

Organizator

Logo OBPON
Opiniujemy akty prawne i propozycje zmian legislacyjnych, współtworzymy polskie prawo wraz z firmami z sektora MŚP, dużymi międzynarodowymi korporacjami, jak również instytucjami państwowymi tj. PFRON, BON, MRPiPS
Oferujemy profesjonalne doradztwo najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce w dziedzinie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
Świadczymy kompleksowe usługi rekrutacji osób z niepełnoprawnością, prowadzimy szkolenia, zapewniamy na naszym serwisie dostęp do bieżących i wiarygodnych informacji dotyczących tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z aplikacjami do rozliczeń z PFRON
Prowadzimy portal pracy - WERBEO dedykowany osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Skorzystaj z 3 bezpłatnych ogłoszeń.

Nasze doświadczenie

Ikona sylwetek

ponad

14 500

przeszkolonych osób

Ikona odznaki

ponad

20

lat doświadczenia

Ikona porad

ponad

20 000

udzielonych porad

Ikona opracowań

ponad

5 000

opracowań ekspertów

Ikona panteonu

ponad

40

zmian legislacyjnych

Szkolenie online

Ikona kalendarza

26 września 2023 r., godz. od 10.00 do 15.00

Ikona kalendarza

18 kwietnia 2023 r., godz. od 10.00 do 15.00

Ikona kalendarza

19 kwietnia 2023 r., godz. od 10.00 do 15.00

Ikona portfela

600 zł/700 zł netto / os. +23% VAT

Utrata statusu Zakładu Pracy Chronionej

obligatoryjna i fakultatywna na wniosek pracodawcy

Prowadząca:

Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Wiceprezes Obpon.org

Grafika przedstawiająca książki zpchr

50 zł rabatu

dla uczestników, którzy prześlą zgłoszenie do 7 kwietnia 2023 r.

Grafika przedstawiająca książki zpchr

50 zł rabatu

dla uczestników, którzy prześlą zgłoszenie do 7 kwietnia 2023 r.

Prowadząca: Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Wiceprezes Obpon.org